Amnesty-vrijwilliger Eva Romviel (27):‘Ik zie verband tussen de klimaatcrisis en mensenrechtenschendingen’

Eva Romviel
© Marieke van der Velden
‘Voor mij zijn mensenrechten altijd zo logisch geweest dat ik het vanzelfsprekend vond me aan te sluiten bij Amnesty. Al op de lagere school gaf ik een spreekbeurt over Amnesty, vijftien jaar later studeerde ik af in Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen. Samen met andere studenten bouwde ik een Amnesty-studentengroep uit tot een actieve groep. Daardoor heb ik geleerd dat ik andere mensen wil ondersteunen zodat zij verandering teweeg kunnen brengen.

Mijn visie op mensenrechten evolueert wel door de jaren heen. Want ook al vind ik dat ieder mens in waardigheid moet kunnen leven, het blijft ingewikkeld om te bedenken waar de grens ligt: wat mag je een ander opleggen op basis van mensenrechten?

Eén ding is mij duidelijk: het verband tussen de klimaatcrisis en mensenrechtenschendingen. Daar wil ik iets mee, dat de wereld leefbaar blijft. Ik ben blij dat Amnesty zich steeds meer met klimaatproblemen bezighoudt.’