Amnesty International
© Amnesty International

Werkgroep Hoogeveen zoekt een actiecoördinator

Werkgroep Hoogeveen zoekt een actiecoördinator

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. In Nederland telt de organisatie ruim 250.000 leden en donateurs. Amnesty International streeft naar een diverse samenstelling van haar vrijwilligersbestand.

De werkgroep Amnesty International Hoogeveen zoekt vanaf september 2019 een Actiecoördinator (vrijwillige functie).

Toelichting

De lokale werkgroep van Amnesty Hoogeveen bestaat uit vrijwilligers die aandacht vragen en acties organiseren voor mensen van wie rechten zijn geschonden, bijvoorbeeld door middel van handtekeningenacties. De kerngroep vormt het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er flexwerkers die ons incidenteel helpen bij acties. Verder geeft de scholenwerkgroep voorlichting over mensenrechten op basisscholen en helpt soms ook mee met acties. De actiecoördinator woont de maandelijkse vergaderingen van de kerngroep bij (van september t/m juni) en coördineert de acties die we voeren. Dit zijn er vier à vijf per jaar, bijvoorbeeld rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. We organiseren dan een schrijfactie voor mensen die onrecht is aangedaan in bibliotheken en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs.

Takenpakket

  • Het aanvragen van actiemateriaal (bijv petities, kaarten, folders) bij het hoofdkantoor van Amnesty Nederland in Amsterdam. Dit kan meestal digitaal.
  • Het leggen van contacten en het maken van afspraken met organisaties waarmee we actie voeren.
  • Het benaderen van kerngroepleden / flexwerkers /scholenwerkgroep via mail met de vraag of ze kunnen helpen bij een actie. Vervolgens het maken van een rooster voor de deelnemers.
  • Het deelnemen aan (een aantal) acties.
  • Het versturen van de getekende petities.
  • Het (zoveel mogelijk) bijwonen van de maandelijkse vergaderingen.

Achtergrond

Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie gevoerd voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het werk van Amnesty beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Meer info

Zie www.amnesty.nl en www.hoogeveen.amnesty.nl

Voor vragen of interesse kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, secretaris Amnesty Hoogeveen. Tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com