© Amnesty International (Foto: Marieke Wijntjes)

Gastdocenten gezocht in Deventer

Als scholengroep Amnesty International Deventer zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste gastdocenten. Wij werken hoofdzakelijk in Deventer en de dorpen in de omgeving en onze focus is groep 8 van het basis onderwijs.

Heb je affiniteit met Amnesty International? Vind je het belangrijk om 12-jarigen (groep 8, soms 7/8) wijzer te maken over kinderrechten en mensenrechten? Ben je bereid je een paar uur per maand te investeren, door:

  • Per jaar een aantal gastlessen te geven. Een les duurt ruim een uur.
  • Een aantal keer per jaar te overleggen over de gang van zaken, planning en het uitwisselen van onderwijservaringen.

Contact

Belangstelling gewekt? Meld je dan aan bij Hannie Schipper (hannieschipper@gmail.com) In een eerste kennismakingsgesprek kun je zien of het wat voor je is.