Ledenraad 2019

Verkiezingen Ledenraad Amnesty Nederland 2022

Verkiezingen Ledenraad Amnesty Nederland 2022

Word jij kandidaat?

Volgend voorjaar houden we verkiezingen voor een nieuwe Ledenraad. De Ledenraad is de vertegenwoordiging van Amnesty-leden. Het is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Hier kunnen Amnesty-leden hun stem laten horen. De raad telt maximaal veertig leden, gekozen door alle Amnesty-leden van Nederland voor een periode van 3 jaar. Als je interesse hebt in beleid en bestuur, dan is dit iets voor jou.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt toezicht op het bestuur, beleid en begroting en onderhoudt contact met Amnesty-leden in het land. Het afgelopen jaar boog de Ledenraad zich onder meer over Amnesty’s koers in Nederland en de nieuwe internationale strategie. De Ledenraad vergadert tweemaal per jaar. Daarnaast kunnen Ledenraadsleden jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijwonen, zoals de regio-dag, een jaarlijkse inspiratie-dag voor Amnesty-vrijwilligers en verschillende verdiepings- en beleidsbijeenkomsten.

Doe je mee?

Wil je meebeslissen over het beleid van Amnesty International? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad uiterlijk 15 januari 2022. Meer informatie nodig? Hoe kun je je aanmelden? Mail naar c.verveld@amnesty.nl of bel 06 297 38 727.

Kijk ook hier voor meer informatie.