Ledenraad Amnesty International NL
© Amnesty International

Kandidaten gezocht voor onze Ledenraad

Wil je actiever bijdragen aan naleving van de mensenrechten? En zorgen voor een sterke, wereldwijde Amnesty-beweging? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad! Dan mag je erover meedenken met welke belangrijke mensenrechtenkwesties Amnesty zich de komende jaren gaat bezighouden. Nationaal en internationaal. Hoe gaan we de afkalving van rechtsstaten in Europa te lijf? Hoe zorgen we voor een betere bescherming van mensenrechtenactivisten wereldwijd? Ook beslis je als Ledenraadslid mee over de begroting en het benoemen van bestuursleden.

Van 1 tot en met 15 juni 2019 zijn er verkiezingen voor de Ledenraad van de Nederlandse Amnesty-afdeling. Meld je nu aan als kandidaat.

Bijeenkomsten van de Ledenraad zijn interessant en inspirerend. Zo nodigen we regelmatig activisten van over de hele wereld uit om over hun ervaringen te vertellen. Afgelopen juni sprak bijvoorbeeld Júlia Iván, directeur van Amnesty Hongarije over het schokkende tempo waarin de rechtsstaat in haar land wordt afgebroken.

Wat is de Ledenraad?

De Ledenraad is de vertegenwoordiging van Amnesty-leden. Het is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Hier kunnen Amnesty-leden hun stem laten horen. De raad telt maximaal veertig leden, gekozen door alle Amnesty-leden van Nederland.

Wie zitten in de Ledenraad?

In de Ledenraad zitten leden van Amnesty Nederland. Van jong tot oud en met verschillende achtergronden. Een deel van hen is actief betrokken bij Amnesty, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een lokale groep.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt toezicht op het Bestuur en onderhoudt contact met Amnesty-leden in het land. De afgelopen maanden boog de Ledenraad zich onder meer over de vraag wat Amnesty’s rol moet zijn in de Nederlandse samenleving en over het jaarverslag en de jaarrekening en de plannen voor 2019.

Hoeveel tijd kost het werk voor de Ledenraad?

De Ledenraad vergadert tweemaal per jaar: eind juni en begin december. Daarnaast wonen Ledenraadsleden jaarlijks een aantal bijeenkomsten bij, zoals een jaarlijkse inspiratiedag voor Amnesty-vrijwilligers en gemiddeld twee keer per jaar verdiepings- en beleidsbijeenkomsten.

Je kandidaat stellen of meer informatie?

Ga naar www.amnesty.nl/ledenraadverkiezing en meld je aan vóór 15 januari 2019.

Vragen?

Neem dan contact op met Liesbeth Tettero via telefoonnummer 020-7733541 of e-mail l.tettero@amnesty.nl.