© Amnesty International

Contactpersoon voor collectanten in gebieden waar geen coördinator is

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Mensenrechten waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Wij zoeken collega’s die diversiteit en inclusie belangrijk vinden. In Nederland telt de organisatie ruim 260.000 leden en donateurs. Op het kantoor in Amsterdam werken 120 betaalde medewerkers en 40 vrijwilligers.

Wij zoeken een contactpersoon voor collectanten in gebieden waar geen coördinator is.

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Om haar onafhankelijkheid te waarborgen, neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.

Op diverse manieren werven wij coördinatoren, wijkhoofden en collectanten voor de collecte. Om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen zoeken wij vrijwilligers die ons in het voortraject kunnen helpen.

Wie zoeken we?

Vrijwilligers die in de periode van half januari 2024 tot en met de collecteweek in maart 4 tot 8 uur per week beschikbaar zijn om collectanten op afstand te ondersteunen.

Wie ben je?

Je voelt verbondenheid met het werk van Amnesty International, bent graag in contact met vrijwilligers, pakt makkelijk de telefoon en weet anderen te motiveren. Daarnaast vind je de collecte van Amnesty belangrijk en draagt dit ook uit. Als je ervaring hebt met het coördineren van een collecte is dat een pre.

Wat doe je?

Je belt collectanten en motiveert hen te collecteren ondanks dat er geen coördinator in het collectegebied is. Je maakt afspraken over looproutes en registreert een en ander in het systeem.

Wat biedt Amnesty?

Je wordt lid van het team collecte en krijgt begeleiding van de landelijk coördinator collecte. Er is ruimte voor eigen inbreng en je krijgt een onkostenvergoeding.

Wil jij ons helpen de Amnesty-collecte jaarlijks te laten groeien?

Vul dan hieronder het formulier in. Een korte motivatie is voldoende. Indien je geen standaard CV hebt, geef dan een korte beschrijving van jouw relevante ervaring.