Koerdische familie uit Syrië in de haven van Piraeus, Griekeneland, in juli 2016, twee dagen nadat de Turkije-deal van kracht ging. Ze kunnen niet verder Europa in, maar ook niet terug naar Turkije, omdat sommigen van hen een chronische ziekte hebben.
© Richard Burton / Amnesty International

Vluchtelingen

Elke dag worden mensen gedwongen om een ontzettend moeilijke beslissing te nemen: weggaan en alles achter zich laten. Ze slaan op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. Wereldwijd zijn 68.5 miljoen mensen hun huis ontvlucht, een onzekere toekomst tegemoet. Ruim 25 miljoen van hen vluchtten naar een ander land. 85 procent wordt opgevangen in de regio, met name in Libanon, Iran, Pakistan, Uganda en Turkije. Door de verslechterende omstandigheden daar besluit een klein deel door te reizen naar Europa.

Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn eigen land gevaar loopt, bijvoorbeeld door een oorlog of omdat hij het risico op vervolging loopt. Landen die het verdrag hebben aangenomen hebben zich verplicht om vluchtelingen te beschermen en mogen hen niet terugsturen naar een land waar zij vervolging riskeren. Ook moeten vluchtelingen toegang krijgen tot onderwijs en werk en uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om burger van het gastland te worden.

Een Iraaks-Deense vrijwilliger draagt twee Iraakse vluchtelingetjes aan land op het Griekse eiland Lesbos.
© Yannis Behrakis / Reuters
Een Iraaks-Deense vrijwilliger draagt twee Iraakse kinderen aan land op het Griekse eiland Lesbos.

Wat vindt Amnesty?

Vluchtelingen zijn kwetsbaar omdat ze afhankelijk van hulp zijn. Er bestaat een grote kans dat hun mensenrechten worden geschonden. Daarom hebben zij extra bescherming nodig. Amnesty zet zich ervoor in dat vluchtelingen een goede behandeling krijgen en dat hun rechten niet worden geschonden. Alle asielaanvragen moeten op een fatsoenlijke manier worden afgehandeld  en erkende vluchtelingen moeten bescherming krijgen. Asielzoekers die na een degelijke asielprocedure worden afgewezen mogen wel worden geweigerd.

Wat doet Amnesty?

 

Een migrant wacht op een kans om de Grieks-Macedonische grens over te steken.
© Marko Djurica
Een migrant wacht op een kans om de Grieks-Macedonische grens over te steken.

Wat kun je zelf doen?