Gao Zhisheng

Mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng: verdwenen

Mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng: verdwenen

Gao Zhisheng is een van de meest gerespecteerde mensenrechtenadvocaten in China. In 2001 noemde het ministerie van Justitie hem ‘een van de tien beste advocaten van het land’ vanwege zijn werk aan zaken van algemeen belang. Maar eind 2005 trok het justitiebureau van Beijing zijn vergunning in en werd zijn kantoor gesloten. Dit was een direct gevolg van Gao’s open brieven aan de regering, waarin hij opriep om een einde te maken aan religieuze vervolging, ook die van Falun Gong-aanhangers.

In februari 2006 organiseerde Gao Zhisheng een hongerstakingscampagne om aandacht te vragen voor de vervolging van mensenrechtenactivisten in China. Kort nadat de campagne was beëindigd, arresteerden de autoriteiten hem. Gedurende het grootste deel van de volgende 16 jaar was Gao Zhisheng vermist, zat hij opgesloten of werd hij onder huisarrest geplaatst. Desondanks bleef hij zich uitspreken over mensenrechtenschendingen en bleef hij de Chinese Communistische Partij bekritiseren.

In 2016 publiceerde Gao Zhisheng zijn memoires waarin hij schreef over zijn ervaringen als gevangene in China. Na de publicatie werd hij op 13 augustus 2017 opnieuw vermist. Zijn exacte locatie en huidige toestand blijven onduidelijk. Zonder toegang tot een advocaat, en gezien zijn eerdere behandeling in detentie, loopt hij groot risico op marteling en andere vormen van mishandeling.

Amnesty roept de Chinese autoriteiten op Gao Zhisheng onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Door te rapporteren over mensenrechtenschendingen en zijn politieke opvattingen kenbaar te maken, heeft hij niets anders gedaan dan gebruikmaken van zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Ding Jiaxi
© Amnesty International
Ding Jiaxi

De gearresteerde advocaten van ‘709’

Gao Zhisheng is lang niet de enige advocaat die hard wordt aangepakt door de Chinese autoriteiten. Op en na 9 juli 2015 was er een golf aan arrestaties, die bekendheid kreeg onder de naam ‘709-onderdrukking’. Veel advocaten zitten nog steeds in de gevangenis of staan onder streng toezicht.

Ook Ding Jiaxi, die pleitte voor de rechten van de kinderen van arbeidsmigranten en transparant bestuur, zit vast sinds 26 december 2019 en heeft gezegd dat hij is gemarteld. Yu Wensheng, die veel van zijn collega-advocaten vertegenwoordigde na de ‘709-onderdrukking’, zit ook gevangen. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf vanwege het ‘aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht’. Afgaande op het oordeel van de rechtbank zal hij naar verwachting direct na de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing vrijkomen, op 1 maart 2022.