Een gastdocent van Amnesty geeft les over mensenrechten op een school in Amsterdam
© Amnesty

Mensenrechteneducatie

Een belangrijk deel van ons werk is bewustwording creëren over mensenrechten. Want alleen als mensen weten wat er in de wereld gebeurt, kunnen we samen een vuist maken tegen regeringen die mensenrechten schenden. In Nederland geven we daarom jaarlijks gastlessen aan tienduizenden leerlingen. Daarnaast geven we gerichte trainingen aan mensenrechtenverdedigers in het buitenland. Zij leren hoe ze op een onafhankelijke manier te werk kunnen gaan bij het verzamelen van accurate en geverifieerde informatie, om zo mensenrechtenschendingen te documenteren.

Waarom mensenrechteneducatie nodig is

…in Nederland

Het recht om voor je mening uit te komen, het recht om zelf je geloof te kiezen of het recht om niet te worden gemarteld: in ons land zijn deze rechten vanzelfsprekend. Maar de samenleving verandert en verschillende culturen komen als gevolg van globalisering steeds dichter bij elkaar. Via de televisie, internet en de sociale media komen mensen steeds jonger in aanraking met mensenrechtenschendingen. Foto’s van overvolle boten met vluchtelingen, filmpjes over onthoofdingen door Islamitische Staat op YouTube, tv-beelden van buitensporig politiegeweld in Brazilië in de aanloop naar de Olympische Spelen: het is belangrijk dat jongeren het vermogen ontwikkelen om die gebeurtenissen te kunnen begrijpen, er een mening over te vormen en zich erover uit te spreken. Om dat te kunnen, moeten zij weten wat mensenrechten zijn en moeten ze schendingen ervan herkennen.

… in het buitenland

Amnesty vindt het belangrijk om ook in andere landen de kennis over mensenrechten te vergroten en om de capaciteit en slagkracht van lokale mensenrechtenorganisaties te versterken. In veel landen met grote problemen op mensenrechtengebied, is de bevolking zich onvoldoende bewust van haar rechten.

Wat Amnesty doet

…in Nederland

Met kwalitatief hoogwaardige lesmaterialen en gastdocenten bereiken we al jarenlang tienduizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De gastdocenten volgen een uitgebreide training voordat zij aan de slag gaan.

Amnesty biedt docenten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een waaier aan actuele les- en informatiematerialen, zowel op papier als via onze website.

…in het buitenland

Amnesty heeft twee programma’s om de kennis, capaciteit en slagkracht van lokale mensenrechtenorganisaties te versterken.

© Amnesty International
Acteur in een theatervoorstelling over huiselijk geweld, in een buitenwijk van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare.

Ontwikkelingen

…in Nederland

  • Sinds 2010 is het aantal gastdocenten met circa 140 toegenomen. Er zijn op dit moment 500 gastdocenten geregistreerd.
  • In 2008 kregen 35 duizend kinderen les over mensenrechten; in 2015 was dat aantal gestegen naar bijna 111 duizend.

Bekijk ons educatieprogramma 

…in het buitenland

Police and Human Rights Programme

Het onderwerp politie en mensenrechten is voortdurend in beweging. In de laatste twintig jaar van de vorige eeuw ontstond er meer erkenning voor mensenrechten binnen het politiewerk en als gevolg daarvan werden op internationaal en regionaal niveau talloze mensenrechtendocumenten aanvaard. Daar staat tegenover dat er sinds 2000 steeds meer een tendens is om diezelfde internationale mensenrechtenregels en ‑standaards af te zwakken als reactie op vermeende of daadwerkelijke bedreiging van de veiligheid.

Human rights capacity-building programma (HURICAP)

In de afgelopen jaren heeft HURICAP een groot aantal organisaties en activisten getraind en toegerust, waardoor zij nu veel beter in staat zijn om onderzoek te doen naar schendingen, de publiciteit te zoeken en voor hun rechten op te komen, bijvoorbeeld in Burundi. Binnen dit programma hebben getrainde vrijwilligers duizenden mensen in het land weten te bereiken.
HURICAP heeft in 2016 ook een start gemaakt met het opzetten van een capaciteitsversterkingsprogramma in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en zijn belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van capaciteitsversterkende programma’s op het gebied van beleidsbeïnvloeding en campagnevoeren (advocacy & campaigning) en op het gebied van bedrijven en mensenrechten.

 


Amnesty creëert draagvlak voor mensenrechten

Steun ons werk. Word lid.

Jouw lidmaatschap

Met een jaarlijkse bijdrage van € 10,- ben je al lid. Een hogere bijdrage is van harte welkom.

Betalen via iDEAL
Betalen via machtiging

Met het versturen van dit formulier machtig je Amnesty om de incasso uit te voeren.