Eerlijke Geldwijzer

De Eerlijke Geldwijzer vergelijkt het beleid en de investeringspraktijk van de tien grootste banken en verzekeraars op de Nederlandse markt op maatschappelijke onderwerpen als mensenrechten, klimaat, wapens, corruptie en transparantie. De Eerlijke Geldwijzer, een gezamenlijk initiatief van Amnesty Nederland, Oxfam Novib, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX, bestaat uit de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Het probleem

Er gaat enorm veel geld om binnen de investerings- en financieringspraktijk van banken en verzekeraars. Daardoor kunnen deze financiële instellingen vaak ook invloed uitoefenen op het gedrag van bedrijven. Het probleem is dat zij dit in de praktijk onvoldoende doen. Ook dringt zich regelmatig de vraag op of de investeringskeuzes van banken en verzekeraars ‘maatschappelijk verantwoord’ zijn te noemen.

Wat doet Amnesty?

De Eerlijke Geldwijzer publiceert de resultaten van onderzoeken over het duurzaamheidsbeleid en de investeringspraktijk van de verschillende banken en verzekeraars. Ook biedt de Eerlijke Geldwijzer aan consumenten (onder wie bankklanten en verzekeringnemers) de mogelijkheid om via haar eigen website hun bank en verzekeraar aan te schrijven en op te roepen om tot verbeteringen te komen. Zo wil de Eerlijke Geldwijzer samen met de consument de concurrentie op maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

Amnesty en de andere initiatiefnemers van de Eerlijke Geldwijzer streven daarnaast naar een constructieve dialoog met bank- en verzekeringsgroepen over de verschillende duurzaamheidsthema’s en adviseren banken en verzekeraars over verbetering van beleid en de toepassing ervan.

© Tom Stoddart / Getty Images
Alain Libondo (17) and Nsinku Zihindula (25) draaien diensten van 24 uur in een mijn in Oost-Congo, waar ze met hamers de rotsen bewerken.

Ontwikkelingen

Aanscherping beleid

In de eerste acht jaar van de Eerlijke Bankwijzer voerden de banken enkele honderden aanscherpingen van het duurzaamheidsbeleid door. Voorbeelden hiervan zijn het besluit van Van Lanschot om landroof tegen te gaan en het besluit van Delta Lloyd, SNS en de Rabobank om niet meer in kernwapens te investeren.
In de eerste drie jaar van haar bestaan actualiseerde de Eerlijke Verzekeringswijzer het beleidsonderzoek vier keer. Daarin bereikten de verzekeraars in totaal 190 hogere scores op de 21 duurzaamheidsthema’s en gevoelige sectoren die worden onderzocht.
Er zijn grote verschillen in ambitieniveau en tempo voor wat betreft het verbeteren van het beleid en op specifieke thema’s en sectoren schiet het investeringsbeleid nog (zwaar) tekort.

Verbeteringen investeringspraktijk

Aan de hand van praktijkonderzoeken wordt beoordeeld of de investeringen van de banken en verzekeraars in lijn zijn met internationale duurzaamheidsrichtlijnen en MVO-standaarden op een bepaald onderwerp. Als dit niet het geval is wordt onderzocht of dit te maken heeft met gebrek aan beleid en/of onvolledige implementatie van beleid.

Amnesty’s oproep

Amnesty wil voorkomen dat het geld van banken en verzekeraars vrijblijvend en structureel geïnvesteerd wordt in bedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. De organisaties van de Eerlijke Geldwijzer willen stimuleren dat de banken en verzekeraars hun (financiële) invloed aanwenden om bedrijven en overheden te verduurzamen.