Dennis Christensen
© Getty Images

Wetten tegen extremisme en terrorisme

Er worden hogere boetes en gevangenisstraffen opgelegd voor overtredingen in verband met extremisme en terrorisme. Opsporingsdiensten krijgen meer bevoegdheden om extremisme en terrorisme op te sporen. Daarnaast is het begrip ‘extremisme’ verruimd. Extremisme is nu alles wat in strijd is met het vage begrip ‘Russische waarden’. De straffen zijn fors: zo staat op lidmaatschap van een extremistische organisatie tot 12 jaar gevangenis, en op het financieren ervan 10 jaar.

Sinds:

2016

Tot welke problemen leidt de wet?

  • Door strenge internetwetging staan websites en blogs onder verscherpt toezicht van autoriteiten. Het is moeilijker om een kritisch geluid te laten horen.
  • De autoriteiten krijgen makkelijker toegang tot gegevens van burgers. Er hoeft geen rechter meer aan te pas te komen.
  • Door het etiket ‘extremisme’ vallen veel straffen hoger uit. Een steunbetuiging aan een onterecht opgepakte activist kan al als extremistisch gezien worden.
  • Autoriteiten treden strenger op tegen aanhangers van andere religies dan die van de oorspronkelijke religies in Rusland (het Russisch-orthodoxe christendom, de islam, het jodendom en het boeddhisme). Deze andere religies worden als een bedreiging voor de Russische waarden en daardoor als ‘extremistisch’ gezien. Er zijn bijvoorbeeld honderden rechtszaken tegen Jehova’s getuigen geweest.

‘Extremistische’ Navalny-organisaties

In april 2021 vroeg het Russische OM de rechter om drie organisaties rondom oppositie-activist Aleksei Navalny ‘extremistisch’ te verklaren (en zo te verbieden). Hangende de rechtszaak moesten alle regionale campagnekantoren van Navalny hun activiteiten staken. De Anti-Corruptie Stichting FBK, de Stichting Bescherming Burgerrechten en de campagnekantoren van Navalny in de regio’s zouden betrokken zijn bij ’het creëren van omstandigheden om de sociaal-politieke situatie te destabiliseren onder het mom van liberale slogans’. Lees meer over het bestempelen van de campagnekantoren van Navalny als extremistisch.

Dennis Christensen

Dennis Christensen
© Mladen Antonov/AFP/Getty Images
Dennis Christensen

Dennis Christensen is een Deense Jehova’s getuige die al meer dan 20 jaar in Rusland woont. In 2017 werd hij opgepakt. Hij zou lid zijn van een ‘extremistische’ organisatie en kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. Dit betekent dat hij vrijkomt in 2022. Amnesty ziet Dennis als gewetensgevangene. Hij is enkel en alleen opgepakt omdat hij gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van godsdienst.