Demonstratie voor de Russische ambassade
© Amnesty International (Karen Veldkamp)

Wat doet Amnesty Nederland?

Rusland is voor de Nederlandse sectie van Amnesty International al jarenlang een prioriteitsland. Naast onze bijdrage aan het internationale werk aan acties en campagnes, politieke lobby, en het voorlichten van pers en publiek, heeft Amnesty Nederland een uitgebreid eigen programma.

Binnen dit programma streven we naar effectievere diplomatieke inzet vanuit de Europese Unie om Russische mensenrechtenverdedigers te beschermen en steunen, en werken we met partners aan capaciteitsopbouw.

Inzet van EU voor Russische mensenrechtenverdedigers

Amnesty Nederland organiseert geregeld workshops voor Russische mensenrechtenverdedigers en diplomaten uit de Europese Unie (EU) en gelijkgestemde landen (zoals Noorwegen, Zwitserland, de VS en Canada). Voor de diplomaten is het goed om te weten met welke grote problemen mensenrechtenverdedigers te maken hebben. De mensenrechtenverdedigers krijgen op hun beurt inzicht in de verschillende vormen van steun die de diplomaten hun kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan praktische ondersteuning als de (digitale) beveiliging van kantoren, het verstrekken van (nood)visa of het bijwonen van rechtszaken, ook als die ver buiten Moskou plaatsvinden.

Capaciteitsopbouw

Amnesty Nederland steunt initiatieven die de aanwas van de groep mensenrechtenverdedigers in Rusland bevorderen en de positie van mensenrechtenorganisaties in Rusland versterken. We stellen bijvoorbeeld materialen ter beschikking, organiseren trainingen, nodigen activisten uit en zorgen dat ze hun netwerk kunnen vergroten.

Mensenrechteneducatie

We proberen zowel in Nederland als in Rusland de belangstelling voor mensenrechten en activisme te vergroten via onder andere masterclasses en workshops voor en met universiteiten. In Rusland steunen we gastdocenten, en bieden we online en offline materialen aan, zoals een toolkit die het gemakkelijker maakt over mensenrechten te praten. Samen met collega’s in Rusland hebben we deze toolkit in het Russisch vertaald en aangepast aan de Russische situatie, en hebben we gastdocenten uit de voormalige Sovjetlanden getraind om met deze materialen te werken.