© Ed Kashi

Mensenrechten op het mbo? Begin met ons lespakket Etnisch Profileren!

Speciaal voor het mbo heeft Amnesty de workshop Etnisch Profileren ontwikkeld

Etnisch profileren  is een vorm van discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten. Onder etnisch profileren verstaat Amnesty: een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidskleur of herkomst en  zonder goede en geldige reden.

Jonge peer educators, die zelf met etnisch profileren en/of discriminatie te maken hebben gehad, gaan met studenten in gesprek over dit gevoelige onderwerp. De studenten leren wat etnisch profileren is en waarom er sprake is van mensenrechtenschending. Bewustwording staat hierbij centraal.

Wat bieden wij:

  • Een gratis workshop verzorgd door professionele peer educators (de peers werken in duo’s)
  • Een interessant debat waarin studenten met elkaar in gesprek gaan en waarbij debatvaardigheden aangeleerd worden

Kennis over mensenrechten, discriminatie en etnisch profileren

Amnesty biedt ook andere lespakketten aan voor het mbo zoals Kinderen op de vlucht en het Martelspel. Kijk hier voor meer lesmateriaal geschikt voor het mbo en bestel onze lespakketten gratis!

Mbo workshop aanvragen

  • Ik ben
  • Ik ben:
  • Schoolgegevens
  • Hoe bent u op de hoogte geraakt van ons gastlesaanbod?