Deze politici zeiden al ‘JA’ voor een betere wet tegen verkrachting

Deze politici zeiden al ‘JA’ voor een betere wet tegen verkrachting

Esther Ouwehand (PvdD)

Attje Kuiken (PvdA)

Kirsten van der Hul (PvdA)

Niels van den Berge (GroenLinks)

Nevin Özütok (GroenLinks)

Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)

Michiel van Nispen (SP)

Laurens Dassen (VOLT)

Nilüfer Gündoğan (VOLT)

Melody Deldjou Fard (GroenLinks)