© Marieke Wijntjes / Amnesty International

Amnesty Rotterdam zoekt vrijwilligerscoördinator

Amnesty Rotterdam zoekt vrijwilligerscoördinator

Binnen ons team merken we dat er een grote in- en uitstroom is van vrijwilligers. Dit komt natuurlijk omdat het, zoals het woord al zegt, vrijwillig werk is. Daarom is het des te belangrijker dat vrijwilligers goed gecoördineerd worden.

Wat zijn de belangrijkste taken?

– Een verkennend gesprek voeren met nieuwe vrijwilligers. Nagaan wat zijn of haars motieven en mogelijkheden zijn.
– Erkennen en waarderen van vrijwilligers. Voorbeelden die hier bij passen zijn: na het uitvoeren van acties bedanken door middel van een klein presentje, op de verjaardag en als mensen ziek zijn een kaartje sturen. Maar ook: één keer per jaar een etentje of borrel organiseren (in samenwerking met de andere vrijwilligers)
– Wensen en behoeften van vrijwilligers in kaart brengen en terugkoppelen naar de voorzitters
– Kansen en bedreigingen voor het vrijwilligerswerk in de organisatie signaleren en terugkoppelen aan de voorzitters
– Kalender en adressenbestand beheren
– Opstellen van roosters en indelen (in samenwerking met coördinatoren van acties)

Preferente eigenschappen

– Deskundigheid op het gebied van werken met vrijwilligers (ervaring, opleiding)
– Analytisch en beleidsmatig kunnen denken (visie en vrijwilligersbeleid ontwikkelen; ontwikkelingen bijhouden en vertalen naar het vrijwilligerswerk)
– Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leiding geven, overleggen, problemen oplossen, keuzes maken)
– Goede sociale vaardigheden. (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek)
– Goede leidinggevende vaardigheden (verschillende leidinggevende stijlen kunnen hanteren, motiveren en stimuleren van vrijwilligers, taken verdelen en delegeren, teamvorming stimuleren).

Wat kan Amnesty jouw bieden?

– In contact komen met een enthousiaste vrijwilligersgroep
– Meebeslissen tijdens vergaderingen
– Ervaring op het gebied van organiseren
– Een kans om mensen te helpen die het het hardste nodig hebben

Interesse? Stuur een mail met cv naar: info@rotterdam.amnesty.nl!