© Sergio Ortiz/Amnesty International

Vluchteling, asielzoeker of migrant?

Vluchteling, asielzoeker, migrant, deze termen kom je vaak in het nieuws tegen. Maar wat houden ze in? En welke rechten hebben zij?

Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land terecht bang is voor vervolging of geweld.

 • Vluchtelingen moeten niet gedwongen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.
 • Vluchtelingen moeten gehervestigd worden wanneer ze zich in een kwetsbare positie bevinden.
 • Vluchtelingen moeten niet gediscrimineerd worden.
 • Vluchtelingen moeten toegang hebben tot werk, huisvesting en onderwijs.
 • Vluchtelingen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun eigen identiteit en reispapieren kunnen behouden.

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept.

 • Asielzoekers moeten toegelaten worden tot een land om daar asiel aan te kunnen vragen.
 • Asielzoekers moeten niet teruggestuurd worden naar een land waar ze gevaar lopen.
 • Asielzoekers moeten toegang hebben tot een eerlijke en effectieve asielprocedure, en als ze worden teruggestuurd moet dat op een veilige en waardige manier gebeuren.
 • Asielzoekers moeten zich kunnen richten tot de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) als ze daar behoefte aan hebben.

Een migrant is iemand die naar een ander land verhuist.

 • Migranten moeten beschermd worden tegen racistisch en xenofobisch geweld.
 • Migranten moeten beschermd worden tegen uitbuiting en gedwongen arbeid.
 • Migranten moeten niet worden vastgezet zolang daar geen legitieme reden voor is, noch mogen ze worden gedeporteerd.
 • Migranten moeten niet gediscrimineerd worden.
 • Ook migranten die te horen hebben gekregen dat ze het land moeten verlaten hebben recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent: onderdak, eten, drinken en kleding.