Vrijwilligers van Amnesty verzamelen handtekeningen voor een petitie
© Arie Raaphorst

Vacature voorzitter Amnesty Leiden en Leiderdorp

Vacature voorzitter Amnesty Leiden en Leiderdorp

Amnesty International is op lokaal niveau actief in Leiden en Leiderdorp.
Zij richt zich op het lokaal bekend maken van de doelstellingen, acties en activiteiten van Amnesty. Daarbij ondersteund door Amnesty landelijk. Daarnaast tracht zij de bekendheid van Amnesty binnen Leiden en Leiderdorp te vergroten door zichtbaar te zijn bij evenementen in Leiden en Leiderdorp en zelf activiteiten te organiseren. Tenslotte wordt op verschillende wijzen geld ingezameld voor Amnesty (collecte, verkoop artikelen).

De groep Leiden/Leiderdorp is vanwege het aflopen van de driejaarstermijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wij zoeken iemand die:

  • Affiniteit heeft met het werk van Amnesty International;
  • Een voortrekkersrol wil innemen in de werkgroep;
  • Teamwork belangrijk vindt;
  • Graag op de hoogte blijft van wat er speelt binnen de Amnesty-organisatie.

De werkzaamheden

De werkgroep bestaat uit circa 10 enthousiaste mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor Amnesty en de mensenrechten in het algemeen. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers dat op afroep een bijdrage levert aan activiteiten.

De werkgroep vergadert eenmaal per maand om acties op te starten, te volgen en te evalueren. De voorzitter stelt, samen met de secretaris, de agenda voor deze vergaderingen op en zit de vergaderingen voor. De voorzitter voert overleg met de secretaris en penningmeester voorafgaand aan de vergadering om bestuurszaken af te handelen.

De voorzitter woont halfjaarlijks het regio-overleg bij. Daarnaast onderhoudt de voorzitter contacten met plaatselijke organisaties en instellingen.

De geschatte tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week en grotendeels zelf in te delen. In de zomerperiode is het een stuk rustiger.

Dit mag u van ons verwachten

  • De werkgroep biedt u steun bij het inwerken;
  • Amnesty International houdt workshops en studiedagen, lokaal, regionaal en landelijk, waar u informatie krijgt en u zich kunt bijscholen.

Contactgegevens

Interesse? Neem contact op met Amnesty Leiden en Leiderdorp: Ine Wiersma (secretaris) amnestyleiden@gmail.com