Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Een rechtvaardige wereld nalaten

Steun Amnesty via je testament

U kunt de strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor de toekomst waarborgen door Amnesty International op te nemen in uw testament. Dankzij deze bijzondere verbintenis kunnen wij ons blijven inzetten voor al die mensen die onrecht wordt aangedaan.

Neem Amnesty op in uw testament

Onze idealen leven voort; langer dan een mensenleven. Ook na uw overlijden kunt u nog zoveel betekenen voor heel veel mensen. Voor uw naasten, maar bijvoorbeeld ook voor mensenrechtenverdedigers. Laat iets goeds na voor de mensenrechten en voor een rechtvaardige wereld.

Amnesty in uw testament: zo werkt het

Wanneer u overweegt om naast uw geliefden ook aan Amnesty na te laten, raden wij u aan om een testament op te maken. Dit kunt u eenvoudig en snel via de notaris regelen. Een testament is een door de notaris opgesteld document waarin staat omschreven wie na uw overlijden welk deel van uw bezit of vermogen erft. U kunt uw testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.

Wilt u een testament opmaken? Dat kan bij een notaris in uw buurt of online via Nutestament.

Twee manieren om Amnesty te steunen

U kunt ons op twee manieren in uw testament opnemen: door Amnesty te benoemen tot (mede-) erfgenaam of door Amnesty een legaat toe te kennen. 

  • Amnesty benoemen als (mede-) erfgenaam
    In u testament benoemt u een of meerdere erfgenamen. Als erfgenaam krijgt een persoon en/of een organisatie recht op uw nalatenschap. Naast uw geliefden kunt u dus ook Amnesty (mede-) erfgenaam maken.  
  • Amnesty benoemen als legataris
    Een legaat kunt zien als een gift in uw testament. U kunt zo een bepaalde geldbedrag, een huis, een schilderij of andere waardevolle goederen nalaten aan Amnesty. Zo kunt u uw familieleden of goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een gift aan Amnesty nalaten. 

Vrijstelling van belasting

Amnesty is, net als veel andere goede doelen, geheel vrijgesteld van erfbelasting, omdat we zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Amnesty uw nalatenschap voor de volle honderd procent kan inzetten voor een betere wereld.

Meer weten?

Gegevens Amnesty

Als u Amnesty wilt opnemen in uw testament, zijn voor uw notaris de volgende gegevens van belang: Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland. Gevestigd te Amsterdam.
Postadres: Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.
Dossiernummer Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam: 40530953

Heeft u Amnesty al opgenomen in uw testament?

We beschouwen het als zeer bijzonder en betekenisvol dat uw Amnesty in uw testament heeft opgenomen. Hartelijk dank hiervoor. U kunt het contactformulier gebruiken om ons dit te laten weten. Uiteraard zullen wij uw informatie vertrouwelijk behandelen. 

Omroep Max maakte een mooie documentaire over Mien. Zij schonk haar nalatenschap vrijwel geheel aan Amnesty International. Het was haar grote droom om mensen te helpen. Tot aan haar dood heeft zij zich ingezet tegen onrecht. Amnesty International kan met behulp van het geld uit nalatenschappen opkomen voor mensenrechten.

Neem contact op


Wilt u persoonlijk advies of meer weten over het opnemen van Amnesty in uw testament? 
Neem dan contact op met Lena Vizy: l.vizy@amnesty.nl of bel 020-7733855

'Het is een mooie manier om te zorgen dat het werk doorgaat.'

José van Aaken zet zich op vele manieren in voor Amnesty en de mensenrechten. Dat doet ze als ‘gewoon’ lid, maar ook als collectant en als deelnemer aan Amnesty’s bliksemacties. Ze heeft Amnesty opgenomen in haar testament. ‘Het is een mooie manier om te zorgen dat het werk doorgaat. Amnesty is onafhankelijk en neemt geen geld aan van de overheid. Dus dit soort bijdragen blijft nodig.’

Amnesty is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

Amnesty International is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Amnesty volledig is vrijgesteld van erfbelasting en wij nalatenschappen voor honderd procent kunnen inzetten voor ons werk voor de rechten van de mens.