Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie
Internationale projecten

Internationale projecten

Amnesty Nederland voert een aantal speciale projecten uit, waarover hieronder alle informatie te vinden is. Veel van de informatie is Engels- of Franstalig.

Strategic Studies, an initiative of Amnesty International Netherlands, debates and conducts research and analysis for the benefit of future human rights policy and practice.
Het Human Rights Capacity-Building Programme (HURICAP) versterkt lokale mensenrechtenorganisaties in Afrika. Afrikaanse activisten krijgen steun en training zodat zij in actie komen voor de mensenrechten in hun eigen gemeenschap.
© Alexander Demianchuk / Reuters
Het Politie- en Mensenrechtenprogramma heeft tot doel om kennis en begrip over politiewerk te vergroten binnen Amnesty International en de bredere mensenrechtengemeenschap, zodat actvisten en beleidsmedewerkers effectiever op politiegerelateerde onderwerpen kunnen werken.
Relief is financiële en/of materiële ondersteuning aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen binnen het mandaat van Amnesty om de gevolgen van deze schendingen te verlichten.
Stichting Movies that Matter, een initiatief van Amnesty International, organiseert en ondersteunt programma’s rond onthullende films en actuele documentaires over mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame wereld. Films die ons in gesprek brengen over hoe we vrede kunnen bevorderen en onrecht kunnen bestrijden.