Tijdens het vrijdagmiddaggebed in de Essalam Moskee op 3 februari 2017 vormen Rotterdammers een menselijk schild om hun islamitische mede-Rotterdammers, om hen te laten ervaren dat je in vrijheid en veiligheid je geloof mag beleven. Ze gaan met imam Azzedine Karrat op de foto.

Mensenrechten in Nederland

Het lijkt soms alsof het schenden van mensenrechten alleen maar ver weg gebeurt – in landen waar grote armoede heerst, regeringen corrupt zijn, of waar gewapende conflicten plaatsvinden. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.

Bij ons zijn de rechten in beginsel goed gewaarborgd: Nederland is aangesloten bij internationale verdragen en heeft wetten en rechtspraak met veel garanties voor de mensenrechten. Maar ook hier worden de rechten niet altijd goed nageleefd. Zorgpunten zijn onder meer etnisch profileren door de politie, de behandeling van migranten zonder verblijfsrecht en het aantal mensen in vreemdelingendetentie. Ook komen mensenrechten steeds meer in het gedrang in het kader van het beschermen van de nationale veiligheid.

Ga het gesprek aan over mensenrechten in Nederland

Wat vinden Nederlanders eigenlijk van mensenrechten? Hoe belangrijk vind jij jouw privacy? En realiseer je je dat je zelf ook soms discrimineert? Daarom is Amnesty de Mensenrechtendialoog gestart. Aan de hand van een prikkelende vraag gaan deelnemers op zoek naar het belang van de mensenrechten als het gaat om privacy en veiligheid, migranten en vluchtelingen en racisme en discriminatie.

Meer over de Mensenrechtendialoog
Eleanor Roosevelt bekijkt een poster met daarop de UVRM in het Spaans
© UN Photo

Rechten die gelden voor iedereen, altijd en overal

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Volgens de UVRM zijn alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat onderstaande 30 artikelen.

Lees de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of de samenvatting ervan.