Nederlandse overheid bespiedt activisten online

Al 35.385 handtekeningen gezet

Bedankt voor het tekenen van de petitie!

Vraag de politiek om dit te stoppen

Als je in Nederland opkomt voor een eerlijke woningmarkt, protesteert tegen de coronamaatregelen of je inzet tegen discriminatie, kun je online in de gaten gehouden worden door de NCTV (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De overheidsdienst NCTV maakt nepaccounts aan, volgt mensen online en deelt analyses met de politie of gemeentes. Daar moeten ze mee stoppen. Niemand hoeft te weten wat jouw politieke voorkeur is of hoe je denkt over het coronabeleid.

Roep de Tweede Kamer op om het online volgen van mensen een halt toe te roepen!

De NCTV maakt analyses over de veiligheid van Nederland, onder andere met gegevens van de politie en geheime diensten. Die mogen je alleen volgen met goede redenen en onder toezicht. De minister van Justitie wil de wet aanpassen zodat de NCTV je ook mag bespioneren, maar zonder goede controle. Dit zet de deur open voor surveillance van mensen die niets te maken hebben met terrorisme of dreigingen voor de veiligheid. Dit is gevaarlijk: het is een schending van je privacy en kan ervoor zorgen dat vreedzame activisten niet meer durven op te komen voor hun mening.

Lees hier meer.

Al 35.385 handtekeningen gezet

Bedankt voor het tekenen van de petitie!

Teken de petitie