Terug naar overzicht

Amnesty Maastricht schrijf brieven bij de uitreiking Maastrichtse Mensenrechtenprijs 2019

Jaarlijks wordt de Maastrichtse Mensenrechtenprijs uitgereikt.Het thema van dit jaar is: VRIJ VAN VREES. Dit is één van de vier fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting.

Amnesty Maastricht is samen met de studenten van Amnesty International Maastricht Students (AIMS) aanwezig met een stand met petities, kaarten en brieven.

Dit is geen openbaar event

Nuttige info

Deze uitreiking van de Maasrichtse Mensenrechtenprijs is een besloten activiteit en enkel op uitnodiging van het bestuur te bezoeken.

Contactinformatie

Deze uitreiking van de Maasrichtse Mensenrechtenprijs is een besloten activiteit en enkel op uitnodiging van het bestuur te bezoeken.