Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een Nederlandse wet die regels geeft voor de invulling van het grondwetsartikel dat dicteert dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht.

In de Wob, die in 1980 werd ongevoerd, is openbaarheid de regel, geheimhouding de uitzondering. Zo zijn sinds invoering van de Wob bijvoorbeeld wetgevingsadviezen van de Raad van State openbaar. Burgers kunnen voor openbaarmaking van informatie eventueel een beroep op de rechter doen. De Wob is vergelijkbaar met de Freedom of Information Act die in de VS en Canada bestaat. In België kwam er een dergelijke wet in 1997.

In Vlaanderen geldt het recht van openbaarheid ten aanzien van alle Vlaamse ‘bestuursinstanties’: ‘Het recht op het raadplegen van een bestuursdocument … bestaat erin dat eenieder … elk bestuursdocument ter plaatse kan inzien, daaromtrent uitleg kan krijgen en mededeling in afschrift ervan kan ontvangen. Voor documenten van persoonlijke aard is vereist dat de verzoeker van een belang doet blijken.’

Meer over dit onderwerp