Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Prostitutie, sekswerkers en mensenrechten

Prostitutie is seksueel verkeer op commerciële basis.

In de oudheid was prostitutie behalve commercieel ook religieus, verbonden met de eredienst in de tempel. De vroeg-christelijke kerk legde de nadruk op kuisheid, maar toonde sympathie voor prostitutie. Pas met de Reformatie van de 16e eeuw en de verspreiding van geslachtsziekten werd betaalde seks sterker onderdrukt.

Positie van sekswerkers

Prostitué(e)s, zowel vrouwen als mannen, hebben in westerse landen hebben een belangrijke emancipatie doorgemaakt, maar in het algemeen is de situatie van de beroepsgroep slecht. Officieel is prostitutie bijna overal verboden. In het jaar 2000 was Nederland het eerste land ter wereld dat het bordeelverbod ophief. In enkele landen, vooral landen van de islam, staat op prostitutie de doodstraf. Door haar half-legale of illegale karakter heeft prostitutie in veel landen bijgedragen aan vormen van criminaliteit zoals drugshandel en mensensmokkel.

Prostitutie: Amnesty’s visie

Amnesty werkt voor de decriminalisering van mannelijke en vrouwelijke prostitué(e)s die zonder dwang werken. Amnesty baseert zich op bewijs dat criminalisering het werk minder veilig maakt, omdat sekswerkers hierdoor niet op bescherming van politie kunnen rekenen en daders makkelijk straffeloos hun rechten kunnen schenden. Amnesty is niet tegen legalisering (het wettelijk mogelijk maken) van sekswerk, zolang de wetten en regels de mensenrechten van sekswerkers respecteren. In sommige landen heeft legalisering nadelige gevolgen gehad voor de veiligheid van sekswerkers.

Amnesty is zich goed bewust van de kwalijke praktijken die met prostitutie gepaard kunnen gaan en de mogelijk schadelijke gevolgen van prostitutie, onder meer voor de mensenrechten van vrouwen. Het strafbaar stellen van sekswerk en het vervolgen van sekswerkers heeft echter nóg schadelijker gevolgen. Over dit standpunt publiceerde Amnesty een Q&A.