Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Kerkasiel

Kerkasiel is het verlenen van asiel aan voortvluchtigen, vluchtelingen en asielzoekers in een kerk.

Kerkasiel is gebaseerd op een uitspraak in het Bijbelboek Exodus (21:13). Daarom wordt iemand die onopzettelijk iemand anders gedood heeft, asiel verleend  om te ontkomen aan bloedwraak. Het principe werd in de 6e eeuw bepleit en in praktijk gebracht door bisschop Gregorius van Tours. Tot in de 17e eeuw werd de kerk vaak als vrijplaats gebruikt. In 1986 verklaarden de Groningse en later de Nederlandse Raad van Kerken dat kerkgebouwen voor vluchtelingen konden worden opengesteld.

Geregeld verblijven groepen al dan niet uitgeprocedeerde asielzoekers  voor korte of langere tijd in kerken. Vooral de vluchtelingenorganisatie INLIA heeft zich voor asiel in kerken ingezet. De Nederlandse overheid heeft meermalen verklaard zich niet door kerkasiel gebonden te achten, maar gedwongen uitzetting uit kerken is achterwege gebleven. Kerken houden desnoods een continue eredienst om te verhinderen dat de politie het kerkgebouw betreedt.

Sanctuary-beweging in de VS

In de VS heeft de Sanctuary-beweging op grote schaal kerkasiel verleend aan vooral vluchtelingen uit Midden-Amerika. De christelijke activiste Stacey Merkt werd in 1987 door Amnesty International geadopteerd als gewetensgevangene, nadat ze tot gevangenisstraf was veroordeeld voor het verlenen van kerkasiel aan vluchtelingen uit Midden-Amerika.

Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.