Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Control Arms Campaign

De Control Arms Campaign is een samenwerkingsverband van vele organisaties die zich inzetten voor verantwoorde wapenhandel.

Het project begon in 2003. De deelnemers zijn onder meer Amnesty International, de ontwikkelingsorganisatie Oxfam/Novib, en de coalitie IANSA. Die laatste verenigt honderden organisaties die actie voeren tegen kleine wapens. Samen met de andere organisaties roept Amnesty op tot het aannemen van het internationaal Wapenhandelsverdrag. De VN heeft dat verdrag in oktober 2006 als ontwerp aanvaard. Het Wapenhandelsverdrag moet staten verplichten tot verantwoorde wapenhandel. Door het verdrag kan worden voorkomen dat wapens in verkeerde handen terechtkomen.

Wapens kunnen nodig zijn

Amnesty pleit voor het aanpakken van illegale wapenmakelaars, het verscherpen van nationale en internationale exportcontroles, meer openheid over wapenhandel, en het beter registreren en merken van wapens zodat hun herkomst te herleiden is. Amnesty is niet tegen verantwoord gebruik en gecontroleerde handel in wapens. Wapens kunnen nodig zijn om de veiligheid van burgers te garanderen.

Amnesty is tegen de handel in wapens als het risico bestaat, of het aantoonbaar is, dat de wapens leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen of schendingen van humanitair recht. Amnesty wil ook een goede aanpak van de wapens die er al zijn. Zo’n aanpak houdt in: voorlichting over misbruik van wapens, het inzamelen van overtollige wapens, demobilisatie van soldaten, en strenge wetgeving omtrent het gebruiken, bezitten en verder verhandelen van wapens.