Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Conditionaliteit van mensenrechten in handel en hulp

Conditionaliteit van mensenrechten in handel en hulp

Conditionaliteit betekent letterlijk voorwaardelijkheid. In de ontwikkelingshulp is het een term voor eisen waaraan een overheid moet voldoen om hulp te krijgen.

Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld minder subsidies, hogere belastingheffing en zonodig devaluatie van de munt. In recente jaren is aan die eisen de voorwaarde van goed bestuur toegevoegd. Conditionaliteit is er ook in bilaterale hulp: het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking baseert de selectie van landen die structureel ontwikkelingshulp krijgen onder meer op goed bestuur.

Voorwaarden voor hulp, leningen en handelscontacten

Volgens Amnesty moet altijd hulp worden geboden waar die de mensen in nood kan bereiken. Amnesty vindt dat aan hulp, leningen en handelscontacten in elk geval twee voorwaarden moeten worden gesteld:

  1. Er mag geen directe bijdrage worden geleverd aan schendingen van mensenrechten (zoals door levering van wapens die voor schendingen worden gebruikt).
  2. Over mensenrechten wordt niet onderhandeld; dat wil zeggen de inzet voor mensenrechten mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan hulp of handel.

Zie ook Boycot, embargo, sancties en mensenrechten.