Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Bill of Rights

De Bill of Rights is een term voor diverse historische documenten, zoals de eerste tien amendementen van de Amerikaanse grondwet, bekrachtigd in 1791. De International Bill of Rights is de term voor het geheel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de VN-verdragen van 1966. In beide betekenissen blijft de term vaak onvertaald.

Tot de tien amendementen van de Amerikaanse grondwet behoren onder mee de vrijheid van geloof, meningsuiting, pers en vergadering, en het recht van een beklaagde in een strafzaak om de aanklacht te kennen en getuigen te horen. Met name het First Amendment speelt tot op heden een cruciale rol in zaken aangaande de vrijheid van meningsuiting.

Eerste Bill of Rights

De eerste ‘Bill of Rights’ (Statuut van Rechten) werd in 1689 door het Britse parlement aangenomen, ten overstaan van de uit Nederland afkomstige Willem III (William of Orange). Het statuut bepaalde dat wetten de goedkeuring van het parlement moesten krijgen, dat burgers klachtrecht hadden, en dat het parlement vrijelijk moest worden gekozen. Het was een van de eerste belangrijke documenten over democratie.