Regiodagen, terugblik en vooruitzicht

Regiodagen, terugblik en vooruitzicht

De zomer is in volle gang en dat betekent dat we de regiodagen van 2018 weer voorbereiden. Maar voordat we dit doen pakken we de resultaten en aandachtspunten van vorig jaar erbij. Wat vonden jullie van de regiodagen in 2017?

 

Enkele cijfers

  • In totaal waren er 388 bezoekers bij de vijf regiodagen
  • Gemiddeld kreeg de regiodag een 7.7. Een mooi cijfer kunnen we constateren.
  • Uitwisseling was de grootste reden om naar de regiodag te komen. Maar liefst 35,7%. Vervolgens scoort inhoudelijke verdieping hoog met 30.5%
  • Voor 74 % voldeed de regiodag aan haar verwachtingen. Voor 23,2 % gedeeltelijk. De reden was bijna unaniem te weinig tijd voor uitwisseling met elkaar en vol programma.

 

Aankomende regiodagen 2018
Uiteraard nemen wij jullie evaluatiepunten mee. Dat is ook de reden dat we aankomend jaar willen focussen op uitwisseling. Uitwisseling tussen elkaar, over onze activiteiten zoals de schrijfmarathon, onze visie en de toekomst. We zullen dit doen aan de hand van twee onderwerpen, de groepensurvey en de activismestrategie:

Groepensurvey
In 2017 heeft uw groep een groepensurvey ontvangen en ingevuld. Deze enquête geeft inzicht in de activiteiten die worden georganiseerd in het land maar ook over de inzet en werving van (flex)vrijwilligers, de inzet van lokale netwerken, waar groepen trots op zijn en hoe de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor & Amnesty als beweging wordt ervaren. Als laatste hebben we de groepen gevraagd naar hun ideeën over nieuwe vormen van activisme en hun droomscenario voor over 5 jaar. De uitkomsten van deze survey bespreken we graag samen op de regiodagen.

Activismestrategie
De activismestrategie is sinds kort geëvalueerd en aangescherpt. Er zijn vier pijlers waar we vanuit de praktijkervaringen samen met jullie invulling aan willen geven: behoud, verdieping, innovatie en groei. Een project wat zich hier uitstekend voor leent is de schrijfmarathon, waar jullie veel ervaring mee hebben. Daar gaan we op de regiodag mee aan de slag, als voorbeeld voor andere activiteiten. Wat doen we o.a. aan behoud? Wat is mijn rol als activist hierin? Wat heb ik nodig om deze rol te kunnen vervullen? Waar zien we nog mogelijkheden om beter aan deze pijler te voldoen? Vragen (en antwoorden daarop) zoals deze willen we graag samen met jullie uitwerken.

Data
De regiodagen vinden dit jaar plaats op 29 september in FNU en BL en op 6 oktober in DFG, NOG en ZZ. U ontvangt half augustus een uitnodiging. Niet ontvangen, laat het uw regiocoördinator weten.