© private

Dit jaar is er een lesbrief voor de Write for Rights!

Dit jaar is er een lesbrief voor de Write for Rights!

Goed nieuws! Amnesty Educatie heeft dit jaar een speciale lesbrief ontwikkeld voor de Write for Rights met een quiz, filmpjes en informatie over de cases waar we dit jaar voor schrijven.

De lesbrief is geschikt voor BO, VO en mbo. Met de lesbrief wordt de Write for Rights in circa 45 minuten geintroduceerd, voorafgaand aan de schrijfactie.

De lesbrief is digitaal beschikbaar en wordt meegestuurd met uw aanvraag voor de Write for Rights op school.

Download de Lesbrief Write for Rights 2018