Steun voor referendum over Sleepnetwet

Amnesty International steunt het initiatief van studenten van de Universiteit van Amsterdam voor een referendum over de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze Sleepnetwet geeft Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten zeer vergaande bevoegdheden en opent de deur naar ongekende massasurveillance. Hiermee wordt de privacy, vrijheid van gedachten en de vrije meningsuiting van burgers aangetast.

Als voor 16 oktober 2017 minimaal 300.000 mensen de aanvraag tekenen komt er een raadgevend referendum waarin alle Nederlanders zich kunnen uitspreken over de wet. Amnesty roept iedereen op om te tekenen, dat kan via sleepwet.nl.

Grote inbreuk op privacy

Het is belangrijk dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten doelgericht en effectief onderzoek kunnen doen naar personen of organisaties die een gevaar vormen voor onze samenleving. Maar de diensten hebben al de bevoegdheden om hierover informatie te verzamelen. De inbreuk van deze wet op de privacy is groot, terwijl de bescherming van mensenrechten minimaal gegarandeerd is.

Wij hebben grote zorgen over de effecten van de Sleepnetwet. Privacy is een mensenrecht. Bovendien is er vrijwel geen maatschappelijk debat geweest over deze wet terwijl die de rechten van iedereen bedreigt. Daarom steunen wij dit initiatief voor een referendum.

Aftappen zonder verdenking

De Sleepnetwet geeft de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om op grote schaal communicatiegegevens van iedereen te onderscheppen. Dat kan zonder het vermoeden dat zij een gevaar voor de samenleving zijn.

We zouden het niet accepteren als regeringen elk gesprek dat we met vrienden voeren opnemen en ons overal volgen. Dit is wel wat er kan gebeuren met deze sleepnetbevoegheid.

Informatie naar repressieve regimes

Ook is in de wet het toezicht op het handelen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onvoldoende geregeld. De wet sluit niet uit dat informatie wordt gedeeld met repressieve regimes. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat internationale samenwerking met buitenlandse geheime diensten leidt tot schending van mensenrechten. Het werk en leven van activisten, journalisten en oppositieleden kan zodoende door het handelen van Nederland in gevaar komen.

Referendum

De afgelopen jaren heeft Amnesty International samen met andere organisaties geprobeerd om de wet op essentiële onderdelen aangepast te krijgen. Dat is onvoldoende gelukt. Daarom steunt Amnesty nu het initiatief voor een referendum over de Sleepnetwet. Surveillance moet alleen worden toegepast als dit absoluut noodzakelijk is en is gebaseerd op een redelijke verdenking dat iemand of een organisatie een bedreiging vormt. Ook moet er vooraf goedkeuring worden gegeven door een onafhankelijke juridische autoriteit, zoals bijvoorbeeld een rechter.

Teken voor het referendum

Actie afgelopen