© Amnesty International

5 mei – Amnesty in actie op bevrijdingsfestivals

5 mei – Amnesty in actie op bevrijdingsfestivals

Op 5 mei is Amnesty te vinden op alle bevrijdingsfestivals. Lokale Amnesty-groepen voeren zijn daar aanwezig om bezoekers te herinneren aan de Universele Rechten van de Mens. Kom naar de Amnestystand en laat zien dat je voor mensenrechten staat. Je kunt op de foto met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook kun je een petitie tekenen voor de Cubaanse Eduardo Cardet. Hij zei dat oud-president Fidel Castro niet geliefd was bij de bevolking en kreeg drie jaar cel.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

In het veranderende politieke en maatschappelijke debat in Nederland (en daarbuiten) lijken mensenrechten minder vanzelfsprekend en onaantastbaar te worden. Daarbij zit het probleem niet alleen in de inhoud, de onderwerpen, maar ook in de toonzetting van het debat, waarbij feiten soms ondersneeuwen in emoties en ‘framing’. Amnesty blijft daarom mensenrechten voor het voetlicht brengen.