Studentenactivist Umar Khalid sprak zich uit over een discriminerende wet in India. Nu zit hij al meer dan 3 jaar vast zonder rechtszaak.
© Nasir Kachroo/NurPhoto

Schrijfactie India: laat studentenactivist Umar Khalid vrij

De Indiase studentenactivist Umar Khalid zit al meer dan 3 jaar vast zonder rechtszaak. Khalid liet zich kritisch uit over een wet die discriminerend is voor moslims. Sindsdien zit hij onterecht vast. Hij heeft niets misdaan.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 november 2023 naar de autoriteiten van India. Roep hen op om Umar Khalid onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Discriminerende wet

Toen Khalid zich uitsprak over de discriminerende wet werd hij beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Hij werd in september 2020 opgepakt. De autoriteiten klaagden hem aan voor het aanwakkeren van geweld tussen groepen en rellen. Afgelopen 24 juli stelde het Hooggerechtshof van India voor de tweede keer zijn borgtocht uit.

Download de voorbeeldbrief

Meer schrijfacties