© 64Tianwang.com

Schrijfactie China: geef journalist Huang Qi medische hulp

Schrijfactie China: geef journalist Huang Qi medische hulp

Journalist Huang Qi zit een gevangenisstraf uit van 12 jaar, alleen omdat hij een website over mensenrechtenschendingen in China beheerde. Hij zit sinds 2016 vast. Huang is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 maart 2023 naar de gevangenisdirecteur. Roep hem op om Huang Qi onmiddellijk vrij te laten. Ook moet Huang Qi dringend medische zorg krijgen.

Ernstig ziek

Al voor zijn detentie leed Huang aan nierfalen, een waterhoofd en aandoeningen aan zijn hart en longen. In de gevangenis kreeg hij ook een ernstige schildklieraandoening. Dit maakt hem heel kwetsbaar. Medische zorg krijgt hij niet.

Download de voorbeeldbrief