Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Vluchtelingen en migranten

Vluchtelingen in Griekenland, op de grens met Macedonië © AI

Niemand verlaat zijn familie en vrienden als het niet absoluut noodzakelijk is. Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. Wereldwijd steeg het aantal mensen dat op de vlucht is van 24 miljoen in 2010 tot 65 miljoen in 2016 (van wie 21 miljoen naar een ander land was gevlucht)  Vluchtelingen zijn kwetsbaar. Er bestaat een grote kans dat hun mensenrechten worden geschonden. Daarom hebben zij extra bescherming nodig. Amnesty zet zich ervoor in dat vluchtelingen en migranten een goede behandeling krijgen en dat hun rechten niet worden geschonden.

Nieuws

Blogberichten

Het einde van de EU-Turkijedeal is in zicht. De relatie tussen de EU en Turkije is de afgelopen...
Op 23 oktober 1956 begon de Hongaarse opstand, met studenten die op de pleinen van Budapest...
Amnesty is blij te melden dat Alan, Gyan en hun familie, die vastzaten in Griekenland sinds...

Waarom mensen vluchten

Luchtaanvallen in de Syrische stad Douma ©Amnesty InternationalEr zijn verschillende redenen waarom mensen hun land verlaten:

  • Grootschalig geweld door oorlog, burgeroorlog en onderdrukking,
  • Discriminatie en vervolging vanwege geloof, afkomst, huidskleur en seksuele oriëntatie.
  • Economische redenen: armoede, werkloosheid
  • Ecologische redenen: overstroming, vulkaanuitbarsting, aardbeving, orkaan

Het VN-Vluchtelingenverdrag heeft betrekking op mensen die gevlucht zijn vanwege een 'gegronde vrees voor vervolging'. In vroeger jaren werd dat beperkt geïnterpreteerd: bescherming voor degenen die vluchtten omdat ze door hun overheid tot doelwit van onderdrukking waren gemaakt. Inmiddels zet de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zich ook volop in voor degenen die een oorlog zijn ontvlucht. Volgens het verdrag mogen landen nooit vluchtelingen terugsturen die in eigen land voor hun leven of vrijheid te vrezen hebben.

> Lees meer over de begrippen vluchteling, migrant, asielzoeker, vluchtelingenhulp

Waar mensen vandaan vluchten

Verwoesting door oorlog in Syrië © Amnesty International

Wereldwijd zijn nu veel mensen op de vlucht. Amnesty Nederland richt zich vooral op vluchtelingen uit landen nabij Europa, omdat een deel daarvan naar dit continent komt. Vooral uit Syrië, Somalië, Afghanistan, Irak en Eritrea vluchten veel mensen voor conflict en vervolging. Grote aantallen vluchtelingen zijn alleen te voorkomen door problemen in een land vroegtijdig aan te pakken. Daarom doet Amnesty onderzoek naar mensenrechtenschendingen.

> Lees meer over waar mensen vandaan vluchten

Amnesty dringt aan op bescherming van burgers binnen conflicten, geen wapenleveranties aan mensenrechtenschenders, toegang voor humanitaire organisaties en berechting van oorlogsmisdadigers.

Wat moeten opvanglanden doen?

Onderwijs in een vluchtelingenkamp in Libanon © Amnesty International

Een vluchteling mag niet worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij gevaar loopt. En vluchtelingen moeten toegang krijgen tot onderwijs, werk en uiteindelijk – als de situatie in hun land niet verbetert – de mogelijkheid om burger van het opvangland te worden. Dit staat in het VN-Vluchtelingenverdrag en andere verdragen. Niet alleen opvanglanden hebben een taak bij de bescherming van vluchtelingen. Dit is een internationale taak, waarbij landen moeten samenwerken.

Lees meer over het VN-Vluchtelingenverdrag

Amnesty onderzoekt of de rechten van vluchtelingen worden nageleefd. Ook houden we in de gaten of alle landen hun steentje bijdragen aan het beschermen van vluchtelingen. Als ze dat niet doen, spreken we ze daar op aan.

Opvang in de regio

Overnachtingsplekken van vluchtelingen in Libanon © Amnesty International

Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in buurlanden van het land dat zij ontvluchten. 86 Procent verblijft in ontwikkelingslanden. Veel van die landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet aan. De internationale gemeenschap moet bijspringen, maar doet dat onvoldoende. Daardoor schiet de hulp in de regio tekort en reist een deel van de vluchtelingen door naar bijvoorbeeld Europa.

> Lees meer over opvang in de Syrische regio

Amnesty dringt aan op voldoende financiering van humanitaire hulpprogramma’s, een toekomstperspectief voor vluchtelingen in opvanglanden en hervestiging van kwetsbare vluchtelingen in rijke landen om de regio te ontlasten.

Fort Europa

vluchtelingen worden tegengehouden aan de grens tussen Hongarije en Servië © Amnesty International

Landen die het VN-Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend, zoals de landen van de EU, hebben de plicht vluchtelingen te beschermen. Maar Europa heeft haar buitengrenzen de afgelopen jaren flink versterkt om vluchtelingen tegen te houden. De vluchtelingen blijven echter komen. Zij worden door alle grensafsluitingen gedwongen steeds gevaarlijker routes te nemen tijdens hun tocht naar veiligheid.

> Lees meer over Fort Europa

Amnesty dringt aan op veilige en legale vluchtroutes naar Europa, bescherming van de mensenrechten bij het samenwerken met andere landen en het respecteren van mensenrechten aan de EU-grenzen.

Hoe Shevan jouw buurman werd

De Syrische activist Shevan en zijn vriend vluchtten in 2012 naar Libanon. Maar ook daar waren zij niet veilig. De UNHCR selecteerde hen daarom voor hervestiging in een ander land. Nederland nodigde hen uit. Nu wonen zij in Utrecht.

> Lees het multimediaverhaal dat Amnesty over Shevan maakte en leer meer over hervestiging.

Vluchtelingen in Nederland

Vluchtelingenopvang in Amsterdam © Karen Veldkamp

Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn, komen er enkele tienduizenden naar Nederland. In 2015 dienden 43.090 mensen in Nederland voor het eerst een asielvraag in; zo’n 0,17 procent van de Nederlandse bevolking. Meer dan de helft van hen kwam uit Syrië. Vluchtelingen in Nederland hebben recht op bescherming én een toekomstperspectief.

> Lees meer over vluchtelingen in Nederland

> Lees meer over asielzoekers en asielprocedure

Amnesty dringt aan op een humane opvang van alle asielzoekers, eerlijke asielprocedures en een humaan terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerden.

Wat doet Amnesty?

Actie in Den Haag voor ruimhartige opvang van vluchtelingen © Amnesty International

Wat kun je zelf doen?

Onderteken petite voor bescherming van vluchelingen © Amnesty International