Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

“Praktijkonderzoek Arbeidsrechten: Leefbaar Loon en Vakbondsvrijheid in de elektronicasector en kledingsector”

02
jun
2016

Het merendeel van de internationale elektronicamerken en kledingmerken produceren hun producten niet zelf, maar laten die maken door toeleveranciers in landen waar de productieen loonkosten laag zijn. De afgelopen decennia heeft het verplaatsen van de productie van kleding en consumentenelektronica naar goedkope productielanden, gezorgd voor een toestroom van betaalbare producten die in het bereik komen van grote groepen consumenten.

Voor verschillende opkomende markten en ontwikkelingslanden zorgde deze trend voor werkgelegenheid, economische ontwikkeling en industrialisatie. China is wereldwijd het belangrijkste productieland voor de fabricage van consumentenelektronica, zowel kant-enklare producten als onderdelen. Andere belangrijke productielanden zijn de Verenigde Staten, Japan en Duitsland.

China neemt ook een derde van de wereldwijde kledingproductie voor haar rekening, gevolgd door Turkije, Bangladesh en India. De keerzijde van uitbesteding naar goedkope productielanden is dat de werknemers van de fabrieken en werkplaatsen waar de producten worden gemaakt te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden en blootstaan aan ontoelaatbare risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Veel voorkomende problemen zijn lange werktijden, een gebrek aan vakbondsvrijheid en lage lonen.