Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Eerlijke Bankwijzer: drie banken scoren lager

07
apr
2010

De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer noemen het gebrek aan ambitie ten aanzien van transparantie bij sommige banken ronduit teleurstellend. Het goede nieuws is dat diverse banken hun duurzaamheidsbeleid in de afgelopen maanden op enkele thema’s hebben aangescherpt. Woordvoerder Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer: 'Het is onaanvaardbaar dat zowel ABN Amro als Fortis dit jaar geen duurzaamheidsverslag meer publiceren dat internationale richtlijnen volgt.

De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer noemen het gebrek aan ambitie ten aanzien van transparantie bij sommige banken ronduit teleurstellend. Het goede nieuws is dat diverse banken hun duurzaamheidsbeleid in de afgelopen maanden op enkele thema’s hebben aangescherpt.

Woordvoerder Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer: 'Het is onaanvaardbaar dat zowel ABN Amro als Fortis dit jaar geen duurzaamheidsverslag meer publiceren dat internationale richtlijnen volgt. Het is ook spijtig dat ING tot op heden geen beleidsstukken heeft geopenbaard, terwijl de bank die intentie in januari wel heeft uitgesproken. Zonder openheid van zaken kunnen klanten niet beoordelen hoe een bank presteert op maatschappelijke thema's.'

Helaas konden verschillende banken opnieuw geen enkele beleidsaanscherping melden. Zo kon Aegon voor de vierde kwartaalupdate op rij geen enkel nieuw duurzaamheidsbeleid aantonen. Van Friesland Bank is sinds juli 2009 geen nieuws meer ontvangen over beleidsaanpassingen.

Goed nieuws
Van Lanschot Bankiers boekt als enige bank vooruitgang op transparantie. Bovendien scherpte de bank in de afgelopen maanden haar beleid aan omtrent investeringen in wapenproducenten. ABN Amro heeft in haar nieuwe beleid op visserij onder meer opgenomen dat bedrijven MSC-gecertificeeerd moeten zijn, zodat hier een hogere score is toegekend. Triodos krijgt een hogere score op haar beleid voor het lenen aan andere banken, omdat zij aantoonbaar nagaat of financiële instellingen voldoen aan de algemene duurzaamheidscriteria van Triodos.

De Eerlijke Bankwijzer heeft als doel de verduurzaming van banken met hulp van de Nederlandse consument. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en Dierenbescherming.