Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Relief

Over Relief

Relief is financiële en/of materiële ondersteuning aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen binnen het mandaat van Amnesty om de gevolgen van deze schendingen te verlichten.

Ook wordt relief gegeven aan naaste familie van slachtoffers als zij van hen afhankelijk zijn of zelf in gevaar zijn (dreigen) te komen. Met relief beoogt Amnesty ook dreigende mensenrechtenschendingen te voorkomen. Het verlenen van relief is aan bepaalde regels gebonden. Relief mag bijvoorbeeld geen langdurige afhankelijkheid creëren. Het gaat om kortdurende ondersteuning die gericht is op economische onafhankelijkheid.

Relief is bedoeld voor:

  • (voormalige) gewetensgevangenen of hun afhankelijke familie
  • slachtoffers van marteling, “verdwijning”, buitengerechtelijke executies en hun naaste familie, mits zij geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd
  • mensenrechtenactivisten
  • vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden

Je kunt je bijdrage voor het Relief-fonds storten op rekeningnummer NL45 TRIO 0198 1000 00, onder vermelding van ‘Relief’. In verband met privacyregels kunnen wij geen informatie geven over de bestemming van je gift.

Neem voor meer informatie contact op met Relief-officer Tamme Hansma, t [dot] hansma [at] amnesty [dot] nl of 020-6264436

Voorbeeld

Een voorbeeld van hulp van het Relief-fonds is Emine Yaman. Jaren geleden raakte de Turkse verlamd nadat ze was neergeschoten door haar man. Ze kon toen haar rechterhand een beetje gebruiken en lag verder de hele dag in bed. Amnesty nam haar zaak op in een rapport over huiselijk geweld en de Nederlandse sectie gaf haar vanuit het relieffonds financiële steun voor fysiotherapie.

Inmiddels is ze in staat om in een rolstoel te zitten en kan ze haar rechterarm weer volledig gebruiken. Ook kan ze haar linkerarm optillen en haar hand een beetje bewegen. De dokter heeft gezegd dat als ze doorgaat met de therapie, ze waarschijnlijk uiteindelijk ook weer zal kunnen lopen.

Yaman is inmiddels actief voor Amnesty Turkije. Het Relief-fonds blijft haar steunen zodat ze haar therapie kan blijven voortzetten.