Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Azerbeidzjan

‘Schuldig aan het verdedigen van rechten’

De Azerbeidzjaanse regering lijkt zich door niets te laten tegenhouden om kritiek te smoren. Ze gebruikt uiteenlopende methoden om activisten af te schrikken en critici het zwijgen op te leggen: van verzonnen strafbare feiten tot onderdrukkende wetgeving en bureaucratische regels voor maatschappelijke organisaties (ngo’s). Ook wordt het recht om door een advocaat te worden bijgestaan geschonden en zijn er meldingen van door mishandeling en marteling afgedwongen bekentenissen. 

Nieuws

Blogberichten

`Iedere keer als ik mijn huis in- en uit ga door onze garage, zie ik vanuit mijn ooghoeken een...
Aan Europese tekenen van respect en steun voor de ernstig bedreigde soort ‘mensenrechtenactivist...
De 19-jarige Mahmoud Hussein werd op 25 januari 2014 in de Egyptische hoofdstad Caïro gearresteerd...

Maatregelen om critici monddood te maken

‘Alle fundamentele vrijheden worden in Azerbeidzjan gerespecteerd… Er zijn vrije politieke activiteiten, er is politieke vrijheid… Honderden politieke instituties, politieke partijen opereren in ons land. De media is compleet vrij… Persvrijheid is volledig gegarandeerd… Vrijheid van vergadering is eveneens verzekerd.’

Dit zei de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev in juni 2014 voor de Raad van Europa. Niets is minder waar. 
> Lees verder

Aanpassing ngo-wetgeving: verdere restricties voor ngo’s

De verzegelde deur van de kritische radiozender Azadlig. © Aziz Karimov/Demotix/CorbisDe Azerbeidzjaanse autoriteiten hebben de wetgeving aangepast om ngo’s (non-gouvernementele organisaties) aan banden te leggen. Ze beweren dat ze dit doen om een grotere transparantie en aansprakelijkheid van ngo’s te bewerkstelligen. De echte reden lijkt een andere te zijn, namelijk het verzwakken van onafhankelijke ngo’s die financieel worden gesteund door het buitenland en het beëindigen van hun relaties met internationale organisaties. Zo wordt het maatschappelijk middenveld monddood gemaakt.
> Lees verder 

Mensenrechtenverdedigers en activisten in de cel

Arif en Leyla Yunus.‘Hoe kan een kleine, zwakke, zieke vrouw de regering bang maken? Waarmee?! … Terwijl ik gevangenzit, begrijp ik heel goed dat het doel van de regering niet alleen maar vernietiging is, maar wrede marteling, mishandeling, die je doet wensen naar de dood om verlost te zijn van het verschrikkelijke lijden.’

Uit een brief van Leyla Yunus aan haar echtgenoot Arif, 19 oktober 2014.

De Azerbeidzjaanse autoriteiten arresteren activisten om hen de mond te snoeren. Hun kritische stemmen mogen niet gehoord worden door internationale organisaties en fora, zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa. De arrestatie van vooraanstaande mensenrechtenverdedigers is ook bedoeld om het maatschappelijk middenveld angst aan te jagen.
> Lees verder

Amnesty's oproep aan de autoriteiten van Azerbeidzjan

Amnesty constateert de afgelopen jaren een duidelijk patroon van toenemende pesterijen en intimidaties van activisten, journalisten en mensenrechtenverdedigers door de Azerbeidzjaanse autoriteiten in de afgelopen jaren. Met de arrestaties die dit jaar plaatsvonden, hebben de autoriteiten het net rond mensen die kritiek uiten op de regering, verder aangehaald. Er is geen ruimte meer voor vrije meningsuiting in Azerbeidzjan. Het huidige niveau van onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, vreedzame vergadering en van vereniging is nog nooit zo hoog geweest. 
> Lees verder