Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Maak kennis met mensenrechten

Bewustzijn van mensenrechten in een samenleving is van groot belang voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen, tegengaan van discriminatie, promoten van gelijkheid en bevorderen van deelname in een democratische samenleving. Daarom organiseert Amnesty International veel verschillende activiteiten in Nederland om iedereen, van jong tot oud, en van student tot gemeenteambtenaar, kennis te laten maken met mensenrechten.

 In het land

Pubquiz RightsWalk

 

Movies that Matter a la Carte Rights Talk

 

Human Rights Tattoo Mensenrechten en gemeenten

 

Mensenrechten en gemeenten

'...opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring (de Universele Verklaring van de rechten van de Mens)  voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen.'
                           Uit de preambule UVRM

Op school

Gastlessen. Onze vrijwilligers komen graag een gastles geven over mensenrechten.

Gratis lesmateriaal: mensen- en kinderrechten voor basis- en voortgezet onderwijs

Houd je spreekbeurt over Amnesty en mensenrechten? Bekijk hier alle onderwerpen

Doe je MaS bij Amnesty! Je kunt zelf kiezen wat bij je past!

Voor vrijwilligers die interesse hebben in het geven van gastlessen.