Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

De Vereniging

© Amnesty International

Amnesty Nederland is een vereniging. De leden van Amnesty Nederland worden vertegenwoordigd door een gekozen Ledenraad. De Ledenraad komt tweemaal per jaar bijeen en houdt onder meer toezicht op het bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en kiest de leden van het bestuur, de financiële commissie en de commissie van beroep.

Vergaderingen Ledenraad 2016

De voorjaarsvergadering van de ledenraad vond plaats op 25 juni 2016. Op de agenda stonden o.a. goedkeuring van Jaarverslag en Jaarrekening 2015. De najaarsvergadering vindt plaats op 26 november a.s. Dan worden in ieder geval Jaarplan en Begroting 2017 geagendeerd.

Voorts wordt in beide vergaderingen gerapporteerd over internationale ontwikkelingen en over de stand van zaken uitvoering lopend Jaarplan.

Samenstelling Ledenraad

De huidige Ledenraad bestaat uit veertig leden die in 2016 voor een termijn van drie jaar verkozen werden door de leden in de vijf regio's. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Tettero: l [dot] tettero [at] amnesty [dot] nl.

Bereikbaarheid Ledenraadsleden in de 5 regio's

Leden van de Ledenraad zijn voor leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

  • Regio Flevoland/Noord Holland/Utrecht ledenraadfnu [at] amnesty [dot] nl
  • Regio Drente/Friesland/Groningen ledenraaddfg [at] amnesty [dot] nl
  • Regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland ledenraadnog [at] amnesty [dot] nl
  • Regio Zuid Holland/Zeeland ledenraadzz [at] amnesty [dot] nl
  • Regio Brabant/Limburg ledenraadbl [at] amnesty [dot] nl

English information on Amnesty's Membership Council 

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Nieuws