Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

De internationale beweging

© Amnesty International. Amnesty International section chairs take part in an action against the death penalty during their meeting at Heathrow, London, UK, 9 April 2011.Amnesty is sinds haar oprichting in 1961 uitgegroeid tot een grote internationale beweging met kantoren in meer dan tachtig landen en meer dan 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen. Het hoofdkantoor, het Internationaal Secretariaat (IS), bevindt zich in Londen. Alle nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van het IS. Op het IS werken ruim 400 medewerkers (betaald en vrijwillig) uit meer dan vijftig landen.

De belangrijkste taken van het IS zijn:

  • verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen.
  • coördineren van internationale acties en campagnes, waaraan ook Amnesty Nederland meedoet.
  • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in organisaties als de Verenigde Naties.
  • stimuleren van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen zijn.

Het hoogste bestuursorgaan is de Internationale Algemene Vergadering (International Council Meeting, ICM). Deze vindt iedere twee jaar plaats en wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van alle nationale Amnesty-afdelingen. De ICM bepaalt het beleid van Amnesty International en kiest het internationale bestuur (IEC). De negen bestuursleden zien toe op de uitvoering van het beleid door de secretaris-generaal, Salil Shetty, die aan het hoofd staat van het Internationaal Secretariaat.

> Lees hier de jaarverslagen van de internationale organisatie

© Matt Writtle

Secretaris-generaal Salil Shetty