Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Copyright

Copyright
Het copyright voor materiaal op deze website ligt bij Amnesty International, tenzij anders aangegeven. Je mag deze informatie lezen en downloaden, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen, versturen of verkopen zonder de toestemming van Amnesty International of de auteur.

Disclaimer
Amnesty International streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Wanneer Amnesty informatie uit externe bronnen ontvangt, wordt deze zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan Amnesty niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is en aanvaardt Amnesty geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Mocht je dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien je dit kunt doorgeven aan de webredactie. 

Amnesty gebruikt Google Analytics en Google adwords conversiemeting om haar websites te analyseren en te optimaliseren. Wij doen dit op een anonieme manier: er worden geen personal tracking of IP-nummers naar Google verstuurd. 

Privacy
Amnesty International vindt jouw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken je gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Je kunt je gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via de ledenadministratie. Hier kun je ook terecht indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.